Home

Per 1 januari 2019 hebben wij ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met ReDo. Hierdoor zijn wij in staat onze kwaliteit van dienstverlening voor de toekomst te waarborgen. Voor de complete dienstverlening van ReDo kunt u terecht op onze nieuwe website:

www.redogroep.nl

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in energiebeheer en verzorgen voor woningcorporaties en –stichtingen de administratieve verwerking van energie- en warmtelevering, tot en met facturering van de jaarafrekeningen. Wij zijn het aanspreekpunt voor u als bewoner/huurder voor alle zaken die betrekking hebben op uw voorschotnota’s en energieafrekening. Via een persoonlijke inlog krijgt u als huurder real-time inzicht in uw eigen verbruik en maken wij inzichtelijk hoe uw verbruik zich verhoudt met vergelijkbare woningen. Inzicht in uw verbruik geeft u ook mogelijkheden energie te besparen, zonder dat u comfort inlevert. Als geen ander kennen wij de vigerende wet- en regelgeving omtrent het leveren van energie en warmte. U kunt er als huurder gerust op zijn dat de geldende wetgeving, zoals de Warmtewet, correct wordt toegepast en u de bescherming geniet waarvoor deze wetgeving in het leven is geroepen.